Błogosławieństwa » Informacje

Błogosławieństwo jest zaproszeniem do wejścia w tajemnice Bożej miłości. Za pomocą formuły błogosławieństwa człowiek zostaje obdarowany realna łaską. Im większa wiara i zaangażowanie  ludzkiego serca, tym silniejsza łaska się uaktywnia: scala więzy rodzinne, mobilizuje członków rodziny do modlitewnego dziękczynienia Bogu i błogosławienia sobie nawzajem.

W trudnych sytuacjach życiowych błogosławieństwo uzbraja człowieka w cierpliwość, wytrwałość, nadzieję. Staje się inspiracją do wypełnienia codziennych obowiązków z miłością i sumiennością dla większej chwały Bożej.

Wychodząc naprzeciw  potrzebom współczesnego człowieka, który w głębi serca tęskni za Bogiem, pokojem i radością,  duszpasterze Leśniowskiego Sanktuarium udzielają indywidualnych błogosławieństw.

Więcej o poszczególnych błogosławieństwach w Sanktuarium Leśniowskim: