Błogosławieństwa » Informacje » + Błogosławieństwa małżonków

W każdą I niedzielę miesiąca, podczas mszy św. o godzinie 11.00 dar Bożego błogosławieństwa przyjmują małżonkowie. 

Po błogosławieństwie mszalnym rozpoczyna się obrzęd odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. Poprzedza go krótkie wprowadzenie kapłana. Następnie każda para indywidualnie podchodzi do ołtarza, by przyjąć na dalsze lata wspólnego życia dar Bożego błogosławieństwa. W tym czasie splecione dłonie małżonków przewiązane są stułą. Błogosławieństwo Ojca, spływające na małżonków napełnia męża i żonę mocą i zdolnością do owocnego wypełnienia powołania, wyzwala ich z egoizmu, otwiera oczy na grzech, leczy wszelkie rozdarcia, scalając naruszoną jedność.

Na koniec małżonkowie osobiście oddają się Maryi w niewolę miłości, obchodząc dookoła ołtarz. Kilka minut ufnej modlitwy sprawia, że wkraczają w przestrzeń cudownego działania Boga i to tylko od ich otwartości na łaskę zależy, ile z tej cudowności wniosą w swą wspólną codzienność.

+ powrót