Błogosławieństwa » Informacje » + Błogosławieństwa rodzin

Podczas niedzielnej Eucharystii w III niedzielę miesiąca o godzinie 11.00  błogosławimy rodziny, które spragnione Bożej opieki i miłosierdzia przynoszą przed oblicze Patronki domowych ognisk swe obolałe serca, tęskniące za szczęściem.

Po błogosławieństwie mszalnym następuje wystawienie Najświętszego Sakramentu. Indywidualne błogosławieństwo rodzin poprzedza krótka modlitwa kapłana. Rodziny pragnące przyjąć to specjalne błogosławieństwo podchodzą do ołtarza. Czasem są to rodziny dwuosobowe, pięcioosobowe, niekiedy nawet kilkunastoosobowe – których członkowie należą do wielu pokoleń.

Następnie całe rodziny obchodzą wokół ołtarz. Jest to szczególny moment, podczas którego każdy osobiście może oddać siebie i swych najbliższych Maryi w niewolę miłości.

+ powrót