Błogosławieństwa » Informacje » + Błogosławieństwa kobiet w stanie błogosławionym i tych które tę łaskę pragną wyprosić

W każdą IV niedzielę miesiąca podczas Eucharystii o godzinie 11.00 Leśniów staje się biblijnym Ain–Karim, miejscem spotkania uśmiechniętej Patronki Rodzin z przyszłymi matkami. 

Po błogosławieństwie mszalnym kapłan wystawia Najświętszy Sakrament, przed którym modli się za wszystkie kobiety oczekujące narodzin dziecka i pragnące tę łaskę wyprosić. Po modlitwie każda z kobiet indywidualnie podchodzi do ołtarza. Kapłan błogosławi kobietę, kreśląc nad nią monstrancją znak krzyża.

Każda niewiasta wraz ze swoim małżonkiem obchodzi dookoła ołtarz, zawierzając raz jeszcze Maryi siebie i swoje intencje

+ powrót