Kontakt » Dane teleadresowe

Sekretariat Sanktuarium

Telefon:

+48 34 316 10 72, +48 722 111 195
od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-12:30; 14:00-15.00

Klasztor Paulinów

Adres korespondencyjny:

Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej
Patronki Rodzin
ul. Leśniowska 99
42 – 310 Żarki

Telefon:

+48 721 111 848
w godz: 8:30-11:30; 13:30-16:30

Adres e-mail:

sanktuarium@lesniow.pl

NIP:
REGON:
577 18 30 222
040015619

Bank:
Nr rachunku:
SWIFT BIC CODE:

BS Myszków o/Żarki
96 8279 1036 0402 7560 2004 0001
POLUPLPR 

Konto PayPal:

sanktuarium@lesniow.pl