CUDOWNA FIGURA » Koronacja

Doniosłym wydarzeniem w historii Sanktuarium była koronacja Figury Matki Bożej w 1967 roku., której dokonali ks. kard. Stefan Wyszyński – Prymas Polski oraz ks. kard. Karol Wojtyła – dziś już św. Jan Paweł II. Korony pochodziły z 1746 roku. Wykonano je na zlecenie ówczesnego przeora o. N. Raciborskiego przez złotnika Jana Szabelskiego. Oficjalna koronacja Cudownej Figury Matki Bożej dokonała się na podstawie dokumentu kapituły watykańskiej 13 sierpnia 1967 r., przy udziale ok. 30 tyś. wiernych. Było to wydarzenie niezwykle ważne dla mieszkańców, którzy od początku składali tu wota, aby podziękować Matce Bożej za otrzymane łaski.