Błogosławieństwa » Modlitwy » Na błogosławieństwo pielgrzymów

MODLITWA PIELGRZYMA
NAWIEDZAJĄCEGO LEŚNIÓW

MODLITWA ODDANIA
SIĘ W NIEWOLĘ MIŁOŚCI MARYI
ODDANIE BLIŹNIEGO
W NIEWOLĘ MIŁOŚCI MARYI

Leśniowska Patronko Rodzin.

Ty jesteś Miejscem, z którego

wygnany jest wszelki smutek.

Stojąc przed Tobą,

zatopiony/a w blasku Twego uśmiechu

pragnę się oddać w macierzyńską

niewolę Twej miłości.

Przyjmij mnie uśmiechnięta Matko

w gościnie swych ciepłych ramion.

Wejrzyj na mnie łaskawie i czule,

pobłogosław mi swymi

troskliwymi dłońmi, bym

nieustannie trwając

w bliskości Twego Serca,

coraz silniej wierzył/a,

jeszcze mocniej ufał/a

i żarliwiej kochał/a.

Amen.

Uśmiechnięta Patronko Rodzin.

Przyjmujesz mnie życzliwie

w swej Leśniowskiej siedzibie.

Ukrywając mnie w swym

matczynym Sercu, zwracasz me

myśli i poruszenia duszy

ku tajemnicy Bożej miłości.

Olśniony/a Tobą ,

Leśniowska Wspomożycielsko,

oddaję się w Twą macierzyńską

niewolę miłości.

Tobie powierzam mą duszę,

wolność, rozum, uczucia,

ludzi którzy mnie otaczają,

i miejsca w których przebywam.

Wszystko to czynię Twą własnością.

Niech moje życie stanie się

Twym królestwem,

w którym będziesz panować, Ty,

pokorna Królowo,

swą miłością i bezgranicznym

zaufaniem Bogu.

Amen.

Leśniowska Patronko Rodzin,

Dziewico niosąca wcieloną Miłość,

swej krewniaczce Elżbiecie.

Niewiasto dzieląca się pełnią łask,

w pokornym posługiwaniu.

Przyjmij w słodkiej gościnie

swego Niepokalanego Serca NN.

Tobie Go/Ją oddaję w niewolę miłości,

by w bliskości Twego uśmiechu

dojrzewał/a w wierze,

by w ciszy Twego zawierzenia,

kształtowało się w Nim/Jej

posłuszeństwo woli Boga.

Oczyszczaj i uświęcaj w NN to,

co słabe i grzeszne.

Wzmacniaj to,

co szlachetne i wzniosłe,

by obraz Boży, który nosi w sobie,

jaśniał na Jego/Jej obliczu

nieskalanym blaskiem.

Amen.

Autor: Kamila Jędrusińska

+ powrót