Błogosławieństwa » Modlitwy » Na błogosławieństwo kobiet brzemiennych

MODLITWA BRZEMIENNEJ KOBIETY MODLITWA OJCA OCZEKUJĄCEGO NA NARODZINY DZIECKA MODLITWA ZA RODZICÓW OCZEKUJĄCYCH NARODZIN DZIECKA

Leśniowska Patronko Rodzin,

Opiekunko i Strażniczko

rozwijającego się we mnie życia.

Niosę Ci w darze bezcenny Skarb,

ukryty w skarbcu mego łona.

Pragnę, Byś wzięła to maleńkie Istnienie

w niewolę swej matczynej miłości.

Leśniowski Kwiecie.

Niosę Ci w darze me ciało,

byś nim zarządzała, według swego uznania.

By pod Twoim czujnym okiem

stawało się bezpiecznym schronieniem

dla mego Maleństwa.

Niosę Ci w darze mą duszę,

by zjednoczona z Tobą,

czerpała z Tego, który jest źródłem

wszelkiego istnienia.

Niech bezustannie uwielbia Go,

za łaskę nowego życia,

które zechciał we mnie ukształtować.

Amen.

Leśniowska Patronko Rodzin.

Niosę ku Tobie w moim sercu

mą ukochaną Żonę

i tego maleńkiego Człowieka,

który począł się w Jej łonie.

Zanurzam w Twym

dziewiczym Macierzyństwie

więź naszej małżeńskiej miłości,

urzeczywistniającą się w osobie

naszego Dziecka.

Maryjo, oddaje Ci każde uderzenie

Jego maleńkiego serduszka,

każdą komórkę jego rozwijającego się ciała.

Zawierzam Ci miejsce,

jakie przeznaczył mu Bóg

w swym odwiecznym planie zbawienia.

Tobie, Leśniowska Panienko,

oddaję w niewolę miłości

moje Dziecko i Żonę.

Tobie oddaję siebie,

bądź nieustannie przy mnie,

by nieprzerwanie kształtowało się

we mnie święte ojcostwo,

mające początek i kres

w Bożym Ojcostwie.

Amen.

Leśniowska Patronko Rodzin.

Ty jesteś delikatną Muszlą,

w której ukrywa się przecudna Perła

Przedwiecznej Miłości Ojca.

W Twą matczyną niewolę miłości

oddaję X i Y, oczekujących

na narodziny dziecka. Bądź dla nich,

w tym wyjątkowym czasie

świętą cierpliwością

i niezachwianą ufnością.

Rozniecaj w X i Y żar

oblubieńczej miłości,

stań się dla Nich Źródłem

miłości rodzicielskiej.

Leśniowska Lilio,

weź w swą niewolę miłości

tego maleńkiego Człowieka,

który rozwija się pod sercem Y

i spraw, by całe Jego życie było

błogosławionym darem

dla X i Y.

Amen.

Autor: Kamila Jędrusińska

+ powrót