Z POMOCĄ RODZINIE » Poradnie

W chwili obecnej na terenie Sanktuarium funkcjonują dwie poradnie. Jest to Poradnia Duszpasterska oraz Poradnia Pedagogiczna .

1. PORADNIA DUSZPASTERSKA:

Ojcowie posługujący w  Sanktuarium udzielają pomocy duszpasterskiej, polegającej na duchowym towarzyszeniu człowiekowi w odnalezieniu właściwych relacji do Boga, samego siebie i drugiego człowieka. W ramach duchowego wsparcia kapłani pomagają odkryć i zrozumieć w sposób dojrzały tajemnice i sens życia ludzkiego życia w perspektywie wieczności i wszechogarniającej miłości Boga do człowieka. Uświadamiając, że Bóg prowadzi człowieka przez różne wydarzenia,  i że zawsze ma On w stosunku do ludzkiej osoby jakieś plany, oczekiwania, uczą rozeznawać i kontemplować tajemnice działania Boga w życiu każdego z nas i tajemnice naszej odpowiedzi na Boże wezwania.

Zapraszamy  na spotkanie z posługującym kapłanem po uprzednim uzgodnieniu terminu. Telefon kontaktowy 34 314 80 22.

2. PORADNIA PEDAGOGICZNA

Informujemy że, w Centrum Pomocy Rodzinie od poniedziałku do czwartku odbywają się zajęcia dla dzieci i młodzieży 

z NAUCZYCIELEM NAUCZANIA POCZĄTKOWEGO I PRZEDSZKOLNEGO ORAZ TERAPEUTĄ PEDAGOGICZNYM.

 

ZAJĘCIA I PORADY DLA DZIECI MŁODZIEŻY OBEJMUJĄ:

- KOREPETYCJE

- ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE

- ZAJĘCIA DOTYCZĄCE SPECYFICZNYCH TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ

- ZAJĘCIA DOTYCZĄCE WAD WYMOWY I MOWY U DZIECI

- ZAJĘCIA KIEROWANE DO DZIECI Z ZABURZENIAMI ZACHOWANIA

- Z TRUDNOŚCIAMI NATURY EMOCJONALNEJ

- Z ZABURZENIAMI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

- WSZELKIE PORADY DOTYCZĄCE DZIECI I MŁODZIEŻY

Wszelkie informacje pod numerem tel. 723 171 970