» Ostatnie aktualności

Zapraszamy na Festyn Rodzinny 30 czerwca rozpoczęcie po Mszy Św. o godz. 11.00

Zapraszamy na Uroczystości Odpustowe Ku Czci Matki Bożej Leśniowskiej

Zapraszamy na spotkanie wspólnoty rodzin SNR w Leśniowie