FESTIWAL RODZINNY » Formularz zgłoszeniowy

KARTA ZGŁOSZENIA

na

       Festiwal Śpiewających Rodzin „ Totus Tuus”

                                               Leśniów

I.

1.Nazwa zespołu

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.Dokładny adres, telefon, e-mail zespołu

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Nazwisko, Imię, telefon, e-mail osoby do kontaktów z organizatorem

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Ilość uczestników zespołu………………………………………………………………………………………………………...

5. Skład imienny członków zespołu: (niezbędne do rejestracji uczestników)

Lp.
Nazwisko i imię
Data urodzenia
Adres zamieszkania
1.
 
 
 
2.
 
 
 
3.
 
 
 
4.
 
 
 
 

II. Pieśni zaprezentowane podczas festiwalu (krótki opis programu:

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

a/ czas trwania koncertu min…… max…..

b/ czas niezbędny do przygotowania występu ( ustawienie i przygotowanie instrymentów)………..

c/ wymagania techniczne (ilość mikrofonów …….. instrumenty akompaniujące……………………...... przestrzeń sceniczna…………………………………………………………………………………………………………………………….

6. Informacja o uczestnikach festiwalu u sukcesach (biogram) w celach promocyjnych

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

7. Inne uwagi uczestników

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….