Grupy modlitewne działające przy Sanktuarium » Grupa Św. Teresy od Dzieciątka Jezus » Historia

Wspólnota modlitewna pod wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus - zrodziła się 8 września 2015 roku w Leśniowie,w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, kiedy to w Zakonie Ojców Paulinów, swoje życie zakonne rozpoczynają Bracia Nowicjusze, by dokładnie rok później, na zakończenie formacji rocznej (dla przyszłych kapłanów) lub dwuletniej (dla braci zakonnych), złożyć swoją pierwszą profesję zakonną.

       W Polsce święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny ma także nazwę Matki Bożej Siewnej. Był bowiem dawny zwyczaj, że dopiero po tym święcie i uprzątnięciu pól zaczynano orkę i siew. Lud chciał najpierw, aby rzucone w ziemię ziarno pobłogosławiła Boża Rodzicielka.

        Bracia Nowicjusze są jak to „ziarno”, które pobłogosławione przez Bożą Rodzicielkę, zostaje „wrzucone” w ziemię codzienności życia zakonnego, które dla Nich staje się „orką i wzrastaniem”. Jest to dla Nich owocny, ale trudny czas przejścia „z tego świata” na „pustynię serca”, gdzie uczą się zapominać o sobie, by żyć „sam na sam” z Bogiem w pełnej wolności Ich serc. Nie jest to łatwa droga. Pustynia jest miejscem doświadczania opieki Boga, ale także kuszenia, dlatego Bracia potrzebują naszego modlitewnego wsparcia.   

        Jezus powiedział do swoich uczniów: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Gdy którego z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą (Mt 7,7-11).        

        Nasza Patronka św. Teresa od Dzieciątka Jezus także nas motywuje do ufania i proszenia: „Bóg ma jedną słabość: nie może się oprzeć sercu, które Mu ufa”.

        Przeto ufajmy i zawierzając naszych Braci Nowicjuszy, wypraszajmy Im wszystkie te łaski, które Ojciec Niebieski pragnie wlać w Ich serca.