Błogosławieństwa » Modlitwy » Na błogosławieństwo rodzin

MODLITWA RODZIN MODLITWA O JEDNOŚĆ W RODZINIE

Leśniowska Patronko Rodzin.

Niech rozweselająca dobroć

Twego macierzyństwa przeniknie

mury naszego domostwa.

Niech Twa łaska dotnie

naszych prac i obowiązków,

błogosławiąc im twórczą mocą Boga.

Niech Twój uśmiech wypełni

światłem życzliwości każdą lukę,

oddzielającą nas od Serca Jezusa.

Niech Twoje dłonie staną się dla nas

spoczynkiem w Duchu Świętym

po trudach, smutkach i cierpieniach.

Niech Twe spojrzenie zbliży

nasze serca do siebie,

czyniąc nas niewolnikami

uszczęśliwiającej miłości.

Amen.

Leśniowska Patronko Rodzin.

Gdy klękamy do rodzinnej modlitwy.

Zjednocz nasze serca w swoim Sercu.

Gdy siedzimy przy wspólnym posiłku.

Zjednocz nasze serca w swoim Sercu.

Gdy rozchodzimy się do swych obowiązków.

Zjednocz nasze serca w swoim Sercu.

Gdy wspólnie wypoczywamy.

Zjednocz nasze serca w swoim Sercu.

Gdy przeżywamy małe i wielkie radości.

Zjednocz nasze serca w swoim Sercu.

Gdy dzielimy z sobą smutki.

Zjednocz nasze serca w swoim Sercu.

Gdy samotnie cierpimy.

Zjednocz nasze serca w swoim Sercu.

Gdy tęsknimy za sobą.

Zjednocz nasze serca w swoim Sercu.

Leśniowska Patronko naszej rodziny

weź nas w niewolę swego Serca

i spaw, by nasze życie stało się

komunią miłości.

Amen.

Autor: Kamila Jędrusińska

+ powrót