» Archiwum

Wrzesień w paulińskim nowicjacie

Początek września to zawsze w naszym Zakonie szczególny czas, albowiem Bracia, którzy przez cały rok przygotowywali się do życia zakonnego składają Pierwszą Profesję, natomiast nowi Bracia po zakończeniu prenowicjatu rozpoczynają nowicjat. 8 września w Święto Narodzenia NMP 11 naszych braci złożyło śluby zakonne i opuściło mury klasztorne by dalej kontynuować formację w Seminarium. Natomiast nowicjat rozpoczęło 12 Braci.